บริการต่าง ๆ

อุปกรณ์ Nano M5

อุปกรณ์ Nano M5 นำมาใช้งานกับโรงงานอุตสาหกรรมภาคการผลิตโดยการ  พัฒนาให้ตอบสนองต่อความต้องการของระบบการผลิตได้อย่างตรงจุด  ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมที่ผลิตถุงเท้าเพื่อทำการส่งออก  ก่อนใช้ Nano M5 จะใช้แรงงานคน  คอยคุมเครื่อง  1 คนต่อ 1 เครื่อง  เพื่อคอยกดนับจำนวนถุงเท้าที่ ผลิตออกมา   แต่ก็ยังเกิดการสูญเสียในเรื่องของถุงเท้าที่ ทอเกินจำนวน ซึ่งจะต้องทำลายทิ้งอย่างเดียว ด้วยระบบ Nano M5  และเซ็นเซอร์  ตรวจนับจำนวนติดตั้งยังเครื่องทุกเครื่องทำให้สามารถลดแรงงานคนได้ ปัจจุบันนี้แรงงาน 1 คนคอยควบคุมเครื่องจักรได้ถึง 5 เครื่องนั่นหมายถึงแรงงานที่ลดลงไป
4 คน ลดการสูญเสียของจำนวนถุงเท้าที่ผลิตออกมา

     อุตสาหกรรมในการ ผลิตเจลแต่งผมและน้ำยาย้อมผม มีปัญหาในการ  บรรจุผลิตภัณฑ์ใส่ขวดและใส่กระปุกไม่ได้มาตรฐานจำนวนที่แน่นอน อีกทั้งเกิดการบรรจุขาดในแต่ละลังที่บรรจุ  เราได้นำระบบเซ็นเซอร์ในการควบคุมน้ำหนักมาติดตั้งกับทางเครื่องชั่งและทำเป็นแขนกลในการปิด-เปิด ด้วยการตรวจจากน้ำหนัก ซึ่งทางบริษัท  หาทางออก  ในเรื่องนี้มาเป็นเวลากว่า 5 ปี  ทางทีมงานได้เข้าไปให้คำปรึกษาเพียงแค่ 5 วันก็สามารถที่จะแก้ปัญหาและออกแบบระบบเซ็นเซอร์ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมภาคการผลิตได้ทันทีซึ่งตอบสนองความต้องการให้แก่อุตสาหกรรม

     ดังนั้นอุปกรณ์ Nano M5 จึงสามารถช่วยภาคการผลิต  ให้สามารถลดการสูญเสียในการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพให้แก่ผลิตภัณฑ์ ลดการใช้แรงงาน ด้วยระบบ  การบริหารคลังสินค้า  WMS  โดยใช้  บาร์โค้ดในการกำหนดค่า

โปรแกรมซอฟต์แวร์ ERP

โปรแกรมซอฟต์แวร์ ERP  มีการใช้งานกับภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจบริการหลายแห่ง โดยจะต้องเสียค่า Software ไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท อีกทั้งต้องจ่ายค่าบริการรายปี แต่ในส่วนของบริษัทพาวเวอร์ทีมเน็ตเวิร์ค จำกัด โปรแกรม ERP ON WEB   ของเราจะสามารถช่วยเหลือและลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการได้กว่า 50%

     อีกหนึ่งความภูมิใจในโครงการสร้างคน สร้างงาน สร้างชาติ   ที่ได้ร่วมมือกับทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้าน โครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ในการทำในระบบสมาชิกด้วย คิวอาร์โค้ด  ซึ่งสามารถระบุ อัตลักษณ์บุคคล  ในการเพาะปลูก  เกษตรกรรมไร้สารพิษ  เป็นระบบที่จะสามารถควบคุมและรายงานผลการผลิต  ของเกษตรกรทั่วประเทศไทย  ในโครงการดังกล่าว  เราได้ร่วมกับศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  และ บริษัท กสิวัฒน์ จำกัด ด้วยการทำระบบสมาชิก  รายงานขั้นตอนการเพาะปลูกตลอดจนแก้ไขปัญหา จนถึงการเก็บเกี่ยว  ให้ได้ผลผลิต  การประชุมทางไกล  ตลอดจน การรวบรวมผลผลิต  ในการขายผลผลิตล่วงหน้า   ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Social  ทำให้โลกแห่งการสื่อสาร  ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

Scroll to Top