หน้าแรก

วิสัยทัศน์ 

ไม่หยุดการเรียนรู้ สร้างพันธมิตร เพื่อพันธกิจ ที่ยิ่งใหญ่ นำนวัตกรรมมาใช้จริง นำพาเกษตรกรไทย อุตสาหกรรมไทย ก้าวไกล ไร้พรมแดน

พันธกิจ

  • นำเทคโนโลยี่มาใช้งานจริง เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติ มาทดแทนแรงงาน
  • พัฒนาแรงงานไทย ให้รู้จักและควบคุมเทคโนโลยี่
  • พัฒนาอุตสาหกรรมภาคการผลิตการเกษตร ให้ทันสมัย
  • สร้างอาหารเพื่อสุขภาพที่ไร้สารพิษ ให้กับมนุษย์โลก
  • คืนความสดชื่นให้แก่ธรรมชาติ

กระบวนการระบบเพื่อการจัดการด้านการเกษตร

การวางระบบด้านการจัดการโดยผ่านแพลตฟอร์ม

จัดสร้างอุปกรณ์เชื่อมต่อ เพื่อทุกอุตสาหกรรม

พาวเวอร์ทีมเน็ตเวิร์ค ที่ปรึกษาระบบออโตเมชั่น คอนโทรล ,การจัดการในทุกอุตสาหกรรมภาคการผลิต และภาคการเกษตรให้เกิดความเป็นอัจฉริยะด้วยการคิดนอกกรอบ

ที่ปรึกษาและออกแบบซอฟแวร์สนับสนุนระบบออโตเมชั่น ( Automation ) ด้วย โปรแกรม ERP , WMS พร้อมด้วยอุปกรณ์ NANO M3 MCU ที่เป็น Controller ซึ่งนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ที่สามารถรองรับระบบการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม และ ระบบ Smart Farm  DRAG ELEMENTS HERE

Scroll to Top